PRZEDSZKOLE TERAPEUTYCZNE DLA DZIECI Z AUTYZMEM I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SPRZĘŻONĄ

Drodzy Rodzice,

Za chwilę rozpoczniemy nowy rok przedszkolny 2019/2020 w Punkcie Przedszkolnym „Ósmy Krasnal” dla dzieci z autyzmem. Rozpoczynamy ciężką pracę, w której nie zabraknie oczywiście czasu na zabawę, wycieczki i imprezy okolicznościowe.

W tym roku stawiamy przede wszystkim na samodzielność i komunikację – terapia pedagogiczno-psychologiczna, logopedia, terapia ręki, integracja sensoryczna, trening umiejętności społecznych czy alpakoterapia, to podstawa naszej pracy. Nasze zajęcia prowadzą wykwalifikowani specjaliści, którzy mają bogate doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem w przedszkolach terapeutycznych, specjalnych czy poradniach pedagogiczno-psychologicznych.

Oprócz terapii dla dzieci z naszego przedszkola, zapraszamy również dzieci spoza naszej placówki, dla których organizujemy zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju – nasze terapeutki zadbają o ich rozwój społeczny i emocjonalny. W ramach WWR realizujemy zajęcia z zakresu terapii ręki, logopedii, treningu umiejętności społecznych (są to zajęcia grupowe), terapii pedagogicznej oraz integracji sensorycznej.

Od najbliższego roku przedszkolnego w naszej ofercie znajdą się również zajęcia z ceramiki, zajęcia taneczne oraz muzyczne (zabawa i gra na instrumentach).

Zapraszamy do naszego przedszkola na Mokotowie!

Przedszkole zostało stworzone z myślą o wspieraniu rozwoju i terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością sprzężoną.


Kameralny dom na warszawskim Mokotowie

pozwala się wyciszyć i skoncentrować, co niewątpliwie jest naszym priorytetem. W domu mieszczą się sale do terapii grupowej, indywidualnej oraz logopedycznej.


W Punkcie Przedszkolnym „Ósmy Krasnal” oferujemy naszym dzieciom szeroki wachlarz zajęć, tak, aby zapewnić im możliwość harmonijnego rozwoju. Głównym naszym założeniem jest dostarczenie im odpowiedniej stymulacji, dbanie o ich prawidłowy rozwój poznawczy i emocjonalny.


Wszystkie sale wyposażone są w odpowiednie pomoce dydaktyczne, co umożliwia prowadzenie różnorodnych zajęć, choć nie brakuje w nich również zabawek, gier i książek, co pozwala na pielęgnowanie i rozwijanie zainteresowań naszych przedszkolaków.

Drodzy Rodzice

W Terapeutycznym Przedszkolu „Ósmy Krasnal” realizujemy również zajęcia dla dzieci spoza naszej placówki. Mają Państwo możliwość korzystania z zajęć w dwóch formach: na podstawie opinii Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD) oraz odpłatnie.

W ramach opinii WWRD mogą Państwo zapisać swoje dzieci przede wszystkim na zajęcia z zakresu treningu umiejętności społecznych (TUS), terapii ręki czy indywidualnej terapii psychologiczno-pedagogicznej. Należy pamiętać, że od tego roku szkolnego, dziecko może korzystać z zajęć w ramach WWRD jednocześnie tylko w jednej placówce.

Odpłatnie proponujemy Państwu zajęcia z zakresu logopedii, treningu jedzenia, treningu komunikacji, integracji sensorycznej oraz TUS, terapii ręki i terapii psychologiczno-pedagogicznej.

Nasi terapeuci mają ogromne doświadczenie w pracy z dziećmi nie tylko z diagnozą ze spektrum autyzmu – prowadzimy terapię również z dziećmi lękowymi, z fobiami, trudnościami społecznymi i emocjonalnymi.

Zapraszamy do kontaktu,
Zespół Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Ósmy Krasnal”

Ciekawie, wesoło, kolorowo i bajkowo – tak jest każdego dnia w naszym przedszkolu. Zawsze coś się dzieje.

Telefon kontaktowy +48 733 661 353

Facebook