Dogoterapia

Dogoterapia i alpakoterapia

Terapie z udziałem zwierząt

Od wielu lat uznaje się, że w przypadku dzieci ze spektrum autyzmu, dogoterapia jest bardzo dobrą formą oddziaływań terapeutycznych. Termin dogoterpia w Polsce powstał w 1996 roku i został pierwszy raz sformułowany przez Marię Czerwińską, która była pionierką tej metody w naszym kraju. Na świecie została zapoczątkowana przez Borisa Levinsona w 1964 roku.

Najczęściej odbiorcami metody są właśnie dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, ale także z ADHD lub niepełnosprawne ruchowo. Terapia z udziałem psów uznawana jest za jedną z form animaloterapii, czyli zajęć z udziałem zwierząt, w tym wypadku psów. Pełnią one tutaj formę terapeutyczną, jednak ważna jest także osoba samego terapeuty, osoby prowadzącej.

W naszym przedszkolu w Warszawie "Ósmy Krasnal" dogoterapia prowadzona jest w wymiarze dwóch godzin miesięcznie, a zajęcia są przygotowywane przez doświadczonych terapeutów. Warto zaznaczyć, że w tej metodzie sama rasa psa nie ma największego znaczenia, a podstawowym kryterium wyboru zwykle są preferencje terapeuty. Oczywiście, największe znaczenie ma to, aby pies był przyjaźnie nastawiony do dzieci.

Warte zaznaczenia jest, że wyżej opisywana metoda oddziałuje zarówno na sferę emocjonalną maluchów, jak i na ich zdolności motoryczne, poznawcze oraz komunikacyjne. Możliwe jest kształtowanie pozytywnych emocji u dziecka, a także dbanie o jego prawidłowy i harmonijny rozwój na różnych płaszczyznach. Nawiązanie pogłębionego kontaktu z psem sprawia, że dziecko może mieć wyższą samoocenę i traktować zwierzaka jako swojego przyjaciela i powiernika.

Terapia z udziałem psów w połączeniu z innymi metodami w naszym przedszkolu, jest jedną z różnych form oddziaływań na dzieci z autyzmem. Dzięki temu maluchy uczą się potrzebnych umiejętności i kompetencji, a także wzmacniają swoją pewność siebie, uczą się efektywnej komunikacji i odpowiedniego funkcjonowania w grupie rówieśniczej.

Telefon kontaktowy +48 733 661 353

Facebook