Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna

Integracja

Integracja sensoryczna w Warszawie i innych dużych miastach Polski zaczęła szybko się rozwijać jako nowa i interesująca metoda. Dzięki temu możliwe jest stosowanie wyżej opisanej techniki w odniesieniu do dzieci z zaburzeniami, takim jak autyzm lub zespół Aspergera.

W naszym przedszkolu "Ósmy Krasnal" w Warszawie na Mokotowie oferujemy logopedię, a także zajęcia logorytmiczne, które są doskonałym sposobem na wspieranie mowy dzieci. W tracie terapii koncentrujemy się zarówno na rozwoju komunikacji, jak i na polepszaniu kompetencji językowych. Nasze zajęcia logopedyczne uwzględniają następujące elementy:

Zgodnie z poglądami Jean A. Ayres, to właśnie wrażenia zmysłowe docierają do człowieka i udzielają mu najważniejszych informacji na temat otaczającego świata. Niestety, w przypadku dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, pojawiają się liczne problemy, które sprawiają, że integracja nie jest procesem wystarczająco rozwiniętym. Jeśli poszukujecie Państwo, zajęć sensorycznych na Mokotowie, dla swoich dzieci, to zapraszamy do naszego przedszkola "Ósmy Krasnal"

Naszą misją jest dbanie o harmonijny i prawidłowy rozwój dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Pracujemy zgodnie z zasadami metody i opieramy się na następujących założeniach:

  • mózg człowieka jest podatny na zmiany, cechuje go plastyczność neuronalna, dlatego wiele zaburzeń można wyleczyć lub poprawić funkcjonowanie danej grupy osób,
  • procesy integracji sensorycznej rozwijają się sekwencyjnie i na tym także bazuje metoda, a także wszelkie ćwiczenia oraz moduły zadań,
  • wyższe struktury nerwowe ewoluują ze struktur niższych, co oznacza, że układ nerwowy jest integralny i jest pewnego rodzaju systemem,
  • każde dziecko ma w sobie chęć do rozwoju i jest to naturalnym zjawiskiem.

Zajęcia sensoryczne na Mokotowie w naszym przedszkolu są prowadzone przez certyfikowanego terapeutę i dostosowane do możliwości dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W trakcie pobytu Państwa maluchów w przedszkolu ćwiczenia odbywają się w wymiarze jednej godziny tygodniowo.

Telefon kontaktowy +48 733 661 353

Facebook