Oferta przedszkola

Przedszkole „Ósmy Krasnal” to placówka terapeutyczna– oznacza to, że kładziemy w niej szczególny nacisk na intensywną pracę terapeutyczną. Im wcześniej rozpoczniemy pracę z dzieckiem, tym większe efekty możemy osiągnąć.


Do Punktu Przedszkolnego „Ósmy Krasnal” przyjmujemy dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną z uwagi na zaburzenia ze spektrum autyzmu (autyzm dziecięcy, autyzm atypowy, Zespół Aspergera) lub niepełnosprawność sprzężoną oraz opinię o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Czesne na rok szkolny 2016/2017 jest zależne od ilości zajęć specjalistycznych i ustalane jest indywidualnie na spotkaniu rekrutacyjnym. W dniu zapisania dziecka do przedszkola pobierane jest jednorazowe wpisowe w wysokości 400 zł. ​

Punkt Przedszkolny „Ósmy Krasnal” nie zapewnia wyżywienia. Prosimy rodziców o przynoszenie posiłków we własnym zakresie w pojemnikach pozwalających na ich odgrzanie. ​

Przedszkole z Autyzmem Warszawa

W ramach opłaty czesnego naszym dzieciom zapewniamy:

 • Zajęcia terapeutyczne w godzinach 7.30-13.00 oraz świetlicę w godzinach 13.00-16.00
 • Codzienną gimnastykę poranną połączoną z integracją grupową
 • Zajęcia dydaktyczne obejmujące podstawę programową wychowania przedszkolnego zgodnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej
 • Terapię indywidualną psychologiczno-pedagogiczną w wymiarze 4h/tydz.
 • Terapię w grupie rówieśniczej połączoną z Treningiem Umiejętności Społecznych w wymiarze 10h/tydz.
 • Zajęcia logopedyczne indywidualne w wymiarze 1h/tydz. uprzedzone diagnozą logopedyczną
 • Zajęcia indywidualne z zakresu terapii ręki w wymiarze 1h/tydz.
 • Zajęcia grupowe logorytmiczne w wymiarze 1h/tydz.
 • Zajęcia indywidualne sensomotoryczne w wymiarze 1h/tydz.
 • Zajęcia na basenie wg harmonogramu
 • Dogoterapia w wymiarze 1h/tydz.
 • Trening jedzenia (codziennie)
 • Trening samodzielności i samoobsługi (codziennie)
 • Trening czystości (codziennie)
 • Plastykoterapia w wymiarze 2h/tydz.


Zajęcia dodatkowo płatne (dla zainteresowanych):

 • Wyżej wymienione zajęcia specjalistyczne wykraczające poza zapewniony wymiar
 • Trening komunikacji oraz trening jedzenia
 • Konsultacje z dietetykiem

Nasze zajęcia

W Punkcie Przedszkolnym „Ósmy Krasnal” oferujemy naszym dzieciom szeroki wachlarz zajęć, tak, aby zapewnić im możliwość harmonijnego rozwoju. Głównym naszym założeniem jest dostarczenie im odpowiedniej stymulacji, dbanie o ich prawidłowy rozwój poznawczy i emocjonalny. Duży nacisk kładziemy na umiejętności społeczne oraz samodzielność, ponieważ uważamy to za podstawę pracy z każdym dzieckiem.

Zajęcia, w zależności od harmonogramu, realizowane są w pełnym wymiarze godzin, ale dodatkowo nasi terapeuci, w trakcie trwania zajęć grupowych, wplatają elementy terapeutyczne pochodzące z różnych dziedzin (np. integracji sensorycznej czy logopedii).

W przedszkolu realizujemy zajęcia z zakresu:

 • terapii psychologiczno-pedagogicznej
 • integracji sensorycznej
 • logopedii
 • terapii ręki
 • Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • Treningu Umiejętności Społecznych.

Dodatkowo w naszej pracy wykorzystujemy elementy innych metod, takich, jak Program Aktywności M. Ch. Knill, Metoda Dobrego Startu, plastyko/muzykoterapia, logorytmika czy relaksacja i bajkoterapia. Metody te świetnie wspomagają proces terapeutyczny, ale również uzupełniają podstawę naszej codziennej pracy.

Konsultacje dla dzieci z autyzmem

W naszym przedszkolu jest również możliwość konsultacji w kierunku całościowych zaburzeń rozwoju.

Podczas spotkania będą mieli Państwo okazję porozmawiać z pedagogiem specjalnym, psychologiem dziecięcym bądź logopedą. Spotkanie trwa około 1,5 godziny i obejmuje trzy etapy:

 1. Wywiad z rodzicami dotyczący funkcjonowania dziecka
 2. Zabawa swobodna i kierowana z dzieckiem
 3. Informacja zwrotna dotycząca dalszego kierunku postępowania.

Na spotkanie można umówić się telefonicznie bądź mailowo. Zapraszamy do działu kontakt

Telefon kontaktowy +48 733 661 353

Facebook