Trening umiejętności społecznych

Trening umiejętności społecznych

Umiejętności społeczne

W przypadku dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu spore znaczenie mają zajęcia z zakresu treningu umiejętności społecznych. Umiejętność funkcjonowania w grupie, efektywnej i poprawnej komunikacji, a także zdolność do odpowiedniego zachowania wśród rówieśników ma ogromne znaczenie dla wszystkich dzieci.

Głównym celem treningu umiejętności społecznych jest nauka naszych wychowanków, w jaki sposób reagować na różne zdarzenia, jak wyrażać swoje emocje, w jaki sposób komunikować się z innymi i co robić, aby zdobyć zaufanie innych osób. Trening umiejętności społecznych w naszym przedszkolu "Ósmy Krasnal" zawsze prowadzony jest przez doświadczonego i certyfikowanego terapeutę, który koncentruje się na potrzebach dzieci, a także na ich poziomie rozwoju.

Cały proces terapii w grupie rówieśniczej wraz z treningiem umiejętności społecznych w naszym przedszkolu na Mokotowie organizujemy w wymiarze 10 godzin tygodniowo.

Dzięki temu dzieci mogą nie tylko rozwinąć przydatne umiejętności, ale także lepiej poznać swoich rówieśników. Warto zaznaczyć, że zajęcia obejmują:

  • rozwijanie umiejętności zabawy w grupie,
  • naukę efektywnego porozumiewania się z innymi,
  • integrację z rówieśnikami,
  • naukę dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi,
  • rozwijanie umiejętności społecznych.

Trening umiejętności społecznych w naszym przedszkolu w Warszawie jest zorganizowany w taki sposób, aby dzieci czuły się bezpieczne, a jednocześnie potrafiły wyznaczać granice pomiędzy "ja" a "inni". W ten sposób maluchy uczą się odpowiedniego funkcjonowania w życiu społecznym i rozwijają się.

Zajęcia sprawiają także, że dzieci są w stanie nauczyć się rozpoznawania swoich uczuć oraz emocji innych ludzi, a także zrozumieć, w jaki sposób zadawać pytania i jak słuchać innych ludzi, gdy mówią lub opowiadają. Umiejętności nabyte podczas treningu przydają się w życiu codziennym i to nie tylko w okresie dzieciństwa, ale także dojrzewania i dojrzałości.

Trening umiejętności społecznych od wielu lat przynosi wiele pozytywnych rezultatów w terapiach na całym świecie właśnie w odniesieniu do dzieci cierpiących na autyzm lub zespół Aspergera. Dzięki zajęciom w naszym przedszkolu możliwy jest harmonijny rozwój i zdobycie nowych kompetencji, także społecznych. 

Telefon kontaktowy +48 733 661 353

Facebook