Trening umiejętności społecznych

Trening umiejętności społecznych

Umiejętności społeczne

W przedszkolu Ósmy Krasnal podejmujemy działania wspierające dzieci w wielu dziedzinach. Trening umiejętności społecznych dla dzieci (TUS) prowadzimy w naszej placówce na Mokotowie. Zdajemy sobie sprawę, że kompetencje społeczne są ważne w życiu każdego człowieka. Uczymy, jak powinny się kształtować relacje w grupie. Maluchy pod naszym okiem uczestniczą w zabawach terapeutycznych. Każdego dnia zdobywają nową wiedzę i kompetencje. Nawiązują przyjaźnie i ćwiczą praktyczne sposoby panowania nad trudnymi emocjami. Poznają własne granice i te, które wyznaczają inni. W miarę możliwości rozmawiają o swoich uczuciach, a niektóre otwierają się na otoczenie. To niezwykłe doświadczenie dla wszystkich — dziecka, rodziców oraz terapeutów. Zmiany, które zachodzą w odpowiednio stymulowanej psychice, poprawiają komfort życia całej rodziny.

Funkcjonowanie w grupie wymaga efektywnej i poprawnej komunikacji oraz współpracy. Ma to ogromne znaczenie dla wszystkich dzieci. Priorytetem dla nas jest nauczenie naszych wychowanków sposobów reagowania na zdarzenia. Zwłaszcza te, które nie są łatwo przewidywalne. Pokazujemy poprzez zabawę techniki, dzięki którym będą mogli opanować złość, strach i chęć wyizolowania się. W Warszawie zajmujemy się specjalistycznymi treningami umiejętności społecznych od lat. Widzimy, jak duże jest na nie zapotrzebowanie, nie tylko wśród dzieci z autyzmem. Rosnąca agresja wśród rówieśników, zagubienie i wykluczenia społeczne – to wszystko wpływa na problemy związane z zaniżeniem samooceny i narastającą frustracją nawet wśród najmłodszych.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę z dużym doświadczeniem w pracy z dziećmi, w tym z niepełnosprawnymi. Scenariusze działań dopasowane są do wieku, poziomu rozwoju intelektualnego, uzdolnień i dysfunkcji. Pracujemy w niedużych grupach. Treningi umiejętności społecznych prowadzone są naszym przedszkolu na Mokotowie. W planie realizujemy 10 godzin terapii w tygodniu. W ich trakcie uważnie obserwujemy każdego wychowanka i odbieramy sygnały od niego płynące. Widzimy, kiedy dziecko jest zmęczone i zniechęcone oraz co sprawia mu największą trudność podczas ćwiczeń. Terapeuta odpowiada za dopasowanie ich tempa do indywidualnych potrzeb kilkulatka.

Dzięki temu dzieci mogą nie tylko rozwinąć przydatne umiejętności, ale także lepiej poznać swoich rówieśników. Warto zaznaczyć, że zajęcia obejmują:

 • rozwijanie umiejętności zabawy w grupie,
 • naukę efektywnego porozumiewania się z innymi,
 • integrację z rówieśnikami,
 • naukę dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi,
 • rozwijanie umiejętności społecznych.
 • korygowanie nieadekwatnych do sytuacji zachowań i naukę poprawnych,
 • adaptację zdobytej wiedzy w realnych warunkach,
 • lekcje aktywnego słuchania,
 • naukę przyjmowania i reagowania na konstruktywną krytykę,
 • zdolność wyrażania uczuć, radzenia sobie z emocjami,
 • pomaganie kolegom i koleżankom, oraz proszenie ich o pomoc.

Podstawą sukcesu TUS jest zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa i zaufania do opiekuna. Zależy nam na rozwijaniu ich pewności siebie i zdolności wyznaczania granic.

W trakcie zajęć przedszkolaki uczą się rozpoznawać emocje własne i innych osób. Zaczynają rozumieć sygnały płynące z otaczającego środowiska. To krok, który bez wsparcia specjalistów jest trudny do osiągnięcia dla dziecka z Aspergerem lub autyzmem.

Nauka poprzez doświadczanie akceptacji i zrozumienia jest niezwykle ważna dla malucha. Każdego dnia zaczynają one czuć się częścią naszej społeczności. Stawiamy na harmonijny rozwój, który jest możliwy z pomocą terapeutów. Radość i uśmiech na twarzy dziecka jest dla nas największą zapłatą za pracę.

Telefon kontaktowy +48 733 661 353

Facebook