Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka Warszawa

Drodzy Rodzice

W naszej placówce do rozwoju przedszkolaków podchodzimy w sposób kompleksowy. Każdego dnia pracujemy z nimi metodami, które są dopasowane do ich potrzeb i wskazówek z orzeczeń lekarskich. Zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD) dostępne są dla chętnych z Warszawy i okolic. Przyjmujemy na nie osoby spoza przedszkola. Zapisy są możliwe na podstawie opinii WWRD lub odpłatnie. W trakcie terapii stosujemy szerokie spektrum technik, typu:

  • pomoc psychologiczną i pedagogiczną,
  • terapię umiejętności społecznych (TUS),
  • terapię ręki,
  • integrację sensoryczną (SI),
  • logopedię,
  • trening komunikacji.

Wszystkie te metody mają na celu poprawienie funkcjonowania dzieci, zwłaszcza autystycznych. Dla nich najprostsze czynności, takie jak jedzenie, ubieranie lub uczenie się, są skomplikowane. Tu z pomocą przychodzą nasi specjaliści, którzy na początku starają się zrozumieć, na jakim etapie znajduje się maluch. Zbierają informacje od rodziców na temat dotychczasowego rozwoju psychicznego i fizycznego. Na podstawie tych danych wiedzą, jak prowadzić wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Najważniejszy w tym wszystkim jest czas i chęć współpracy wszystkich z otoczenia rodziny. Kilkulatek, który ma kłopoty ze zrozumieniem swoich emocji, a także uczuć, może być nadpobudliwy lub lękliwy. Każdy taki stan trwający zbyt długo działa niekorzystnie na jego psychikę. Narastające poczucie braku zrozumienia, frustracja, a nawet agresja wymagają pomocy.

Terapeuci z naszego przedszkola w Warszawie zajmują się wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka. Pracują oni w ramach zajęć indywidualnych i grupowych. Odpowiednia stymulacja zachowania i zmysłów musi być kontynuowana w warunkach domowych. Dlatego pomocą obejmowana jest cała rodzina. Opiekunom udzielane są wskazówki, jak pomagać dziecku ze spektrum autyzmu o każdej porze dnia i nocy. Przede wszystkim trzeba otaczać je miłością i zrozumieniem, a następnie wspierać na każdym kroku i nagradzać ciepłym słowem za przełamywanie kolejnych trudności. Trzeba pokazywać im, że są w stanie osiągać sukcesy i radość. Akceptacja przez otoczenie i samych siebie to klucz do sukcesu.

Na ćwiczeniach prowadzimy treningi jedzenia, prawidłowego chwytu oraz redukowania nadmiernego napięcia. Duży nacisk kładziemy na naukę komunikacji. Jest to niezwykle istotne we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka. Trzy- lub pięciolatek, który jest rozdrażniony, często nie wie, dlaczego i nie potrafi tego wyrazić słowami. W takim momencie zaczyna wybuchać złością lub płaczem. Pozostawiony sam sobie zaczyna odczuwać samotność i brak zrozumienia. Czasem wystarczy kilka odpowiednio sformułowanych słów lub gest, aby zaczął dostrzegać, że nie jest sam.

Mamy w tej dziedzinie naprawdę duże doświadczenie i wiemy, że dzięki WWRD można osiągnąć naprawdę wiele w redukowaniu różnych zaburzeń. Dzieci powoli się wyciszają i zaczynają uczyć się zachowania adekwatnego do sytuacji, w której się znajdują. Oczywiście proces terapii zależy od indywidualnych uwarunkowań i konstrukcji psychicznej malucha.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Warszawa to pomoc dla najmłodszych, którzy dopiero zaczynają uczyć się świata. Każdego dnia nasi podopieczni odnoszą małe i duże zwycięstwa. To bardzo ważne w ich życiu, że mogą poczuć się sprawcami swoich własnych postępów w nauce bycia sobą.

Telefon kontaktowy +48 733 661 353

Facebook