Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Drodzy Rodzice

W Terapeutycznym Przedszkolu „Ósmy Krasnal” realizujemy również zajęcia dla dzieci spoza naszej placówki. Mają Państwo możliwość korzystania z zajęć w dwóch formach: na podstawie opinii Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD) oraz odpłatnie.

W ramach opinii WWRD mogą Państwo zapisać swoje dzieci przede wszystkim na zajęcia z zakresu treningu umiejętności społecznych (TUS), terapii ręki, integracji sensorycznej, logopedii czy indywidualnej terapii psychologiczno-pedagogicznej. Należy pamiętać, że od tego roku szkolnego, dziecko może korzystać z zajęć w ramach WWRD jednocześnie tylko w jednej placówce.

Odpłatnie proponujemy Państwu dodatkowo zajęcia z zakresu treningu jedzenia oraz treningu komunikacji.

Nasi terapeuci mają ogromne doświadczenie w pracy z dziećmi nie tylko z diagnozą ze spektrum autyzmu – prowadzimy terapię również z dziećmi lękowymi, z fobiami, trudnościami społecznymi i emocjonalnymi.

Zapraszamy do kontaktu,

Zespół Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Ósmy Krasnal”

Telefon kontaktowy +48 733 661 353

Facebook