Nasza kadra

Dzięki bogatemu doświadczeniu i wzajemnemu wsparciu nasz zespół doskonale się uzupełnia, a stały kontakt z superwizorem pozwala nam na doskonalenie własnego warsztatu i rozwiązywanie trudności.


 

Jest dla nas niezmiernie ważne, aby zespół, który wspólnie pracuje nad rozwojem Państwa dziecka, był zarówno wykwalifikowany, jak i doświadczony. Naszym głównym założeniem jest wspólna praca, która dzięki interdyscyplinarnemu zespołowi idealnie się uzupełnia i tworzy niepowtarzalną jakość.

Nasi terapeuci wzajemnie się wspierają i uczą, a stały kontakt z superwizorem pozwala im na doskonalenie swojego warsztatu. W naszej kadrze znajdziemy specjalistów z zakresu pedagogiki specjalnej, psychologii klinicznej dziecka, integracji sensorycznej, logopedii czy terapii ręki.

Agata Sarnowska

Właściciel, dyrektor przedszkola, psycholog dziecięcy.

Swoją drogę w pracy z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju rozpoczęła jeszcze na studiach. Jako wolontariuszka oraz stażystka w ośrodkach specjalizujących się w terapii dzieci z autyzmem poznała specyfikę tego zaburzenia, co pozwoliło na kontynuowanie pracy w poradni oraz przedszkolu terapeutycznym.

Kinga Antczak

Psycholog dziecięcy, terapeuta terapii ręki.

Doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem i zespołem Aspergera zaczęła zdobywać już na studiach. Najpierw odbyła staż, a później podjęła pracę w Centrum Terapii SOTIS. Dużo cennej wiedzy i doświadczeń dostarczył jej dwuletni staż w Fundacji SYNAPSIS, w trakcie jego trwania i po zakończeniu pracowała w przedszkolu Fundacji SYNAPSIS jako terapeuta.

Karolina Celitan

Psycholog dziecięcy z uprawnieniami pedagogicznymi

Swoją pracę z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z autyzmem, Zespołem Aspergera i innymi trudnościami rozwojowymi zaczęła już na wczesnym etapie studiów. Posiada doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnych, grupowych, prowadzeniu diagnoz w kierunku całościowych zaburzeń rozwoju, tworzeniu programów terapeutycznych, poradnictwa i konsultacji.

Agnieszka Frąckiewicz

Nauczyciel, pedagog specjalny, oligofrenopedagog.

Swoje doświadczenie zawdzięcza odbyciem stażu, a następnie pracy w przedszkolach terapeutycznych prowadząc zajęcia indywidualne i grupowe. Cenną wiedzę na temat rozwoju Komunikacji Alternatywnej zdobyła pracując w przedszkolu Terapeutycznym Fundacji Synapsis.

Agnieszka uczestniczyła w licznych szkoleniach oraz konferencjach dotyczących pracy z dziećmi z Autyzmem i Zespołem Aspergera co pozwoliło jej na poszerzenie wiedzy w tym zakresie.

Izabela Baran

Pedagog specjalny, oligofrenopedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej. Ukończyła studia na Akademii Pedagogiki Specjalnej w zakresie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, pedagogiki przedszkolnej oraz Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. Doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem i zespołem Aspergera zdobyła pracując w przedszkolu integracyjnym, a następnie jako terapeuta indywidualny i grupowy w Centrum Terapii i Niepublicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

Obecnie nauczyciel w przedszkolu specjalnym. W naszym przedszkolu prowadzi zajęcia z zakresu Integracji Sensorycznej. W swojej pracy łączy wiedzę zdobytą na wielu kursach i szkoleniach, uważając, że łączenie metod i wybieranie z nich tego co najlepsze, przynosi wiele korzyści i pozytywnych efektów w pracy z dzieckiem.

Głównym celem jej pracy jest pomoc dziecku w funkcjonowaniu w „dziwnym i niepojętym” dla niego świecie, zewsząd bombardującym nieprzyjemnymi wrażeniami.

Patrycja Przybylińska

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na Wydziale Pedagogiki Specjalnej o kierunku Pedagogika Niepełnosprawnych Intelektualnie i Edukacji Włączającej oraz Pedagogiki Przedszkolnej na Wydziale Pedagogiki Ogólnej.

Podczas trwania studiów licencjackich zdobywała doświadczenie podczas licznych praktyk w przedszkolach i szkołach specjalnych i integracyjnych. W późniejszym czasie nauczyciel wspomagający w jednym z ursynowskich przedszkoli.

W pracy zawodowej kieruje się przekonaniem, iż praca z dziećmi wnosi w życie dorosłego człowieka powiew świeżości i pobudza do kreatywnego myślenia. Patrycja zajmuje się w Krasnalu diagnozą psychoedukacyjną (PEP-r) oraz prowadzi zajęcia z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych (TUS).

Miłośniczka muzyki, książek, dobrego filmu, wszelkich seriali i sztuki szeroko rozumianej. Wielka fanka karaoke, lukrecji i szczurków, dla których pewnego dnia chciałaby założyć farmę. Amatorka wędrówek po górach i wpatrywania się w nocne niebo.

Olga Katarzyna Lisowska

Pomoc nauczyciela, studentka psychologii klinicznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Jej przygoda z pracą z dziećmi z zaburzeniami rozwoju trwa już czwarty rok. Pełna zapału do pracy pragnie pogłębiać swoją wiedzę i poszerzać horyzonty. Uczestniczka licznych szkoleń i konferencji dotyczących m. in. trudnych zachowań dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera czy wpływu diety eliminacyjnej na efektywność funkcjonowania, Pogłębia również wiedzę na temat podejścia behawioralno-poznawczego w terapii.

Natalia Tlałka

Absolwentka polonistyki i Podyplomowego Studium Logopedycznego przy UW oraz Psychodietetyki na Uniwersytecie SWPS.

Doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując jako logopeda w Ośrodku Wczesnej Interwencji Medycznej i Rehabilitacji dla dzieci i młodzieży oraz w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym, a także w Centrum terapii „Simuli”. Przez kilka lat pracowała jako logopeda w przedszkolu Fundacji Synapsis, z którą nadal współpracuje, prowadząc staż logopedyczny. Obecnie pomaga dzieciom z autyzmem w Przedszkolu „Ósmy Krasnal”, gdzie prowadzi zajęcia indywidualne, grupowe oraz trening jedzenia.

Jako wolontariusz współpracowała z Polską Akcją Humanitarną. Aktualnie pomaga seniorom w ramach Wolontariatu Bonifraterskiego.

Magdalena Raczkowska

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Marie Curie Skłodowskiej w Lublinie. Doświadczenie w pracy z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju zaczęła zdobywać już na studiach, odbywając staże w ośrodkach specjalizujących się w terapii dzieci z Autyzmem i Zespołem Aspergera.

Prowadzi zajęcia z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych (TUS) oraz prowadzi terapię dzieci z problemami lękowymi i fobiami

Magda ukończyła liczne kursy i szkolenia, m.in.roczny warsztat z psychoterapii dzieci i młodzieży, Terapię Reki I st czy warsztat z zakresu Grafomotoryki w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, obecnie rozpoczyna czteroletnie studia Psychoterapii w Krakowie.

Przez kilka lat pracowała jako psycholog w jednym z warszawskich Przedszkoli Integracyjnych.

Izabela Szymańska

Pedagog specjalny, ukończyła studia z terapii pedagogicznej oraz wychowania przedszkolnego na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Kontynuuje naukę w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Doświadczenie zdobywała w przedszkolach i szkołach integracyjnych, a także ogólnodostępnych w Warszawie. Podczas studiów licencjackich organizowała dzieciom czas również jako animator zabaw dla dzieci. Poszerzając swoją wiedzę uczestniczyła w szkoleniach i konferencjach dotyczących pracy z dziećmi z Autyzmem i Zespołem Aspergera m.in. zachowania trudne, Trening Umiejętności Społecznych oraz diagnoza funkcjonalna (PEP-R). Cały czas poszukuje nowych doświadczeń, aby móc poszerzać swój warsztat pracy.

 

Praca, którą wykonujemy jest naszą pasją, a praca z dziećmi daje nam wiele satysfakcji i pomaga w ciągłym rozwoju.


Każdy z nich wnosi do naszego grona swoje doświadczenie i wiedzę, co w pracy z dzieckiem ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi jest niezastąpione. Nasi terapeuci stale podwyższają swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach i szkoleniach,

które są ściśle związane ze specyfiką naszej pracy. Zdobytą wiedzą dzielą się z innymi specjalistami oraz rodzicami, dzięki czemu razem możemy pracować nad wspólnym celem.

Telefon kontaktowy +48 733 661 353

Facebook