Nasza kadra

Dzięki bogatemu doświadczeniu i wzajemnemu wsparciu nasz zespół doskonale się uzupełnia, a stały kontakt z superwizorem pozwala nam na doskonalenie własnego warsztatu i rozwiązywanie trudności.


 

Jest dla nas niezmiernie ważne, aby zespół, który wspólnie pracuje nad rozwojem Państwa dziecka, był zarówno wykwalifikowany, jak i doświadczony. Naszym głównym założeniem jest wspólna praca, która dzięki interdyscyplinarnemu zespołowi idealnie się uzupełnia i tworzy niepowtarzalną jakość.

Nasi terapeuci wzajemnie się wspierają i uczą, a stały kontakt z superwizorem pozwala im na doskonalenie swojego warsztatu. W naszej kadrze znajdziemy specjalistów z zakresu pedagogiki specjalnej, psychologii klinicznej dziecka, integracji sensorycznej, logopedii czy terapii ręki.

Agata Sarnowska

Właściciel, dyrektor przedszkola, psycholog dziecięcy.

Swoją drogę w pracy z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju rozpoczęła jeszcze na studiach. Jako wolontariuszka oraz stażystka w ośrodkach specjalizujących się w terapii dzieci z autyzmem poznała specyfikę tego zaburzenia, co pozwoliło na kontynuowanie pracy w poradni oraz przedszkolu terapeutycznym.

Eliza Bogusz

zastępca dyrektora, oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pod kierunkiem Zespołu Terapeutów Fundacji SYNAPSIS rozpoczynając od odbycia 2 - letniego stażu doskonalącego , a następnie pełniąc funkcję terapeuty prowadzącego grupę przedszkolną w Pierwszym Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznym Fundacji SYNAPSIS. Odbyła liczne kursy z zakresy pracy z dzieckiem z autyzmem obejmujące m.in „Program percepcyjno – motoryczny „Ruch dla uczenia się” (Move to Learn),  „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem” cz. I i II ,  „Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci?” - metoda Carole Sutton ,  „Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne” ,  „Kształtowanie umiejętności związanych z samodzielnością w pracy z dziećmi z autyzmem – techniki behawioralne”.

Anna Wołejszo

Psycholog, terapeuta i diagnosta Integracji Sensorycznej.

Ukończyła studia magisterskie w zakresie psychologii oraz Podyplomowe Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a także Podyplomowe Studia Integracji Sensorycznej w Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie. Podczas trwania studiów magisterskich zdobywała wiedzę i doświadczenie podczas praktyk w przedszkolu integracyjnym, stażu w Ośrodku dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „DOM”. W późniejszym czasie także w przedszkolu jako terapeuta-cień oraz poprzez uczestnictwo w szkoleniach dotyczących terapii dzieci z autyzmem oraz diety ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń neurorozwojowych. Obecnie prowadzi zajęcia z zakresu terapii integracji sensorycznej w naszym przedszkolu, oraz w Gabinecie Terapeutycznym Siedem Zmysłów.

Arkadiusz Dydziński

Psycholog, Terapeuta grupowy TUS.

Absolwent psychologii klinicznej w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Ukończył również podyplomowe studia kwalifikacyjne w zakresie przygotowanie pedagogicznego w Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi. Dodatkowo odbył następujące kursy i szkolenia: "Trening Umiejętności Społecznych TUS - terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu" w Fundacji POMOC AUTYZM oraz "Intensywne nauczanie behawioralne na podstawie systemu kart", "Jak napisać indywidualny program terapeutyczny w oparciu o VB-MAPP?" oraz "Podstawowe zagadnienia z zakresu technik pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju" w ośrodku SCOLARIS. Brał także udział w konferencji "Współczesna praktyka diagnostyczna - osiągnięcia i wyzwania" organizowanej przez Uniwersytet SWPS. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. W naszej placówce zajmuje się indywidualną terapią psychologiczno - pedagogiczną oraz grupową TUS.

Beata Kotłowska

Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Swoją praktykę zawodową rozpoczęła już na studiach w trakcie odbywania wolontariatu w Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała pracując jako terapeuta indywidualny i grupowy w przedszkolu terapeutycznym dla dzieci z Autyzmem oraz prowadząc konsultacje psychologiczne w poradni. Uczestniczyła w licznych szkoleniach i konferencjach dotyczących m.in. technik pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju, treningu umiejętności społecznych, muzykoterapii czy arteterapii.

Beata jest terapeutą grupowym i indywidualnym, zajmuje się także prowadzeniem zajęć z Treningu Umiejętności Społecznych (TUS). W swojej pracy ceni sobie indywidualne podejście do każdego dziecka.

Izabela Szymaszek

Pedagog specjalny, Oligofrenopedagog.

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Ukończyła studia z Terapii Pedagogicznej, Wychowania Przedszkolnego oraz Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Doświadczenie zdobywała w przedszkolach i szkołach integracyjnych, specjalnych, a także ogólnodostępnych w Warszawie.

Poszerzając swoją wiedzę uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach dotyczących pracy z dziećmi z Autyzmem i Zespołem Aspergera m.in. Trening Umiejętności Społecznych, Diagnoza Funkcjonalna, Terapia Ręki, AAC - Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się, system komunikacji PECS. Cały czas poszukuje nowych doświadczeń, aby móc poszerzać swój warsztat pracy.

Obecnie nauczyciel w przedszkolu specjalnym. W naszym przedszkolu prowadzi zajęcia z zakresu Integracji Sensorycznej. W swojej pracy łączy wiedzę zdobytą na wielu kursach i szkoleniach, uważając, że łączenie metod i wybieranie z nich tego co najlepsze, przynosi wiele korzyści i pozytywnych efektów w pracy z dzieckiem.

Olga Katarzyna Lisowska

psycholog, absolwentka psychologii klinicznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Pełna zapału do pracy pragnie pogłębiać swoją wiedzę i poszerzać horyzonty. Uczestniczka licznych szkoleń i konferencji dotyczących m. in. trudnych zachowań dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera czy wpływu diety eliminacyjnej na efektywność funkcjonowania. Pogłębia również wiedzę na temat podejścia behawioralno-poznawczego w terapii. W naszej placówce oprócz terapii psychologicznej prowadzi zajęcia z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych oraz terapii ręki.

Prywatnie miłośniczka kryminałów, włoskiej kuchni oraz jogi.

Natalia Tlałka

logopeda

Ukończyła Podyplomowe Studium Logopedyczne na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowe studia z psychodietetyki na Uniwersytecie SWPS. A także wiele szkoleń, przygotowujących do pracy z dziećmi z autyzmem i zespołem Aspergera . Pracowała jako logopeda w Fundacji SYNAPSIS. Od kilku lat pracuje w przedszkolu dla dzieci z autyzmem „Ósmy Krasnal”, gdzie prowadzi logopedyczne zajęcia grupowe i indywidualne, a także treningi jedzenia dla dzieci z wybiórczością pokarmową.

Patrycja Przybylińska

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na Wydziale Pedagogiki Specjalnej o kierunku Pedagogika Niepełnosprawnych Intelektualnie i Edukacji Włączającej oraz Pedagogiki Przedszkolnej na Wydziale Pedagogiki Ogólnej. Podczas trwania studiów zdobywała doświadczenie podczas licznych praktyk w przedszkolach i szkołach specjalnych oraz integracyjnych. Od 2014 roku pracuje z dziećmi, poszerzając swoje umiejętności, wiedzę i kompetencje. Ukończyła roczny staż terapeutyczny w Fundacji Synapsis. W przedszkolu oprócz pełnienia roli wychowawcy, prowadzi także Trening Umiejętności Społecznych. Prywatnie miłośniczka górskich wędrówek, karaoke i dobrych seriali.

 

Praca, którą wykonujemy jest naszą pasją, a praca z dziećmi daje nam wiele satysfakcji i pomaga w ciągłym rozwoju.


Każdy z nich wnosi do naszego grona swoje doświadczenie i wiedzę, co w pracy z dzieckiem ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi jest niezastąpione. Nasi terapeuci stale podwyższają swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach i szkoleniach,

które są ściśle związane ze specyfiką naszej pracy. Zdobytą wiedzą dzielą się z innymi specjalistami oraz rodzicami, dzięki czemu razem możemy pracować nad wspólnym celem.

Telefon kontaktowy +48 733 661 353

Facebook